Larmfunktion i iPECS eMG80/UCP

Taggar: 
larm
övervakning
överfall

Önskemål om larmfunktionalitet direkt i telefonsystemet har sen en tid tillbaka förekommit allt oftare. Bl.a. från olika typer av vårdinrättningar, där larmfunktionaliteten ofta är ett krav. För att bemöta detta släpper vi nu ett par funktioner som ger dig möjlighet att använda iPECS eMG80/UCP som larmsändare och larmmottagare, utan att någon extern utrustning krävs.

Ytterligare information och programmeringsinstruktioner, se Larmfunktion i iPECS eMG80/UCP (Powerpoint presentation).

När en systemtelefon trycker på en flexknapp, en dect trycker på larmknappen eller en analog telefon lyfter på luren (hotline) skickas en fördefinierad text ut till alla användare i en grupp.

Ett par exempel på hur funktionen kan användas

 • Kalla på hjälp till sal X
 • Begär mer personal till lobbyn
 • Bemanna förstajouren i kassan
 • Enklare överfallslarm, dect-användaren Kalle har tryckt på larmknappen

Vad händer när du larmar?

 1. Larmaren ringer till ett direktvalsnummer som går till en grupp. 
 2. Larmaren får påringningssignal eller ett röstmeddelande. Vid tyst larm ges ingen notifiering.
 3. Alla användare i larmgruppen ringer.
 4. I display visas larmtext, larmarens namn och anknytningsnummer.

Funktionalitet

Hur kan larmet aktiveras

 • Från en IP/systemtelefon med flexknappar
 • Från GDC-480/500H med den dedikerade larmknappen
 • Från valfritelefon med hotline

Vilka kan ta emot larm

 • Larmet kan gå ut till alla telefoner i en ringgrupp och innehåller information om vad larmet gäller samt vem som larmar.
 • Fungerar på de flest telefonerna med display, se avsnittet Krav.

Övervakning/logg

 • Alla larm kan loggas med hjälp av SMDR-protokollet.

Övrigt

 • Upp till 1000 olika larmtexter
 • På IP-telefoner kan en unik och högre ringsignal användas.
 • Tyst larm stöds. Larmet kan aktiveras med knapptryckning, larmknapp eller hotline utan att andra användare i rummet hör något.

Grundläggande krav

 • iPECS UCP/eMG80 version 1.3.21 eller senare (Obs! Stöds ej av iPECS LIK).
 • 2 dedikerade VoIM-kanaler per samtidigt larm.
 • Larmaktiverare
  • LIP-8012/8024/9020/9030 (LIP-8002/9002 om de har tillgängliga flexknappar)
  • LDP-7008/7024/7208/7224
  • GDC-480H/500H (450H saknar larmknapp och stöds därför ej)
 • Larmmottagare
  • LIP-8012/8024/9020/9030 (LIP-8002/9002 stöds inte fullt ut pga. att displayen inte visar all information)
  • LDP-7008/7024/7208/7224
  • GDC-450H/480H/500H
 • Upp till 1000 olika larmtexter stöds
 • Larm kan bara skickas till lediga användare