Larmknapp för analog anknytning

Larmknapp för analog anknytning används för att generera larm via analoga anknytningsportar och omfattar en tryckknapp med lampa, en reläbox och en strömadapter. När knappen trycks tänds lampan och ett relä dras (i 10, 30 eller 120 sekunder), vilket i sin tur aktiverar hotline på en analog anknytning, se Larmfunktion i iPECS eMG80/UCP.