Säkerställ din telefoni med redundans

Taggar: 
redundans
T-Net
spegling

I lite större lösningar, läs UCP600 eller större, efterfrågas ofta redundans. Exakt vad kunden efterfrågar kan variera, men var inte rädd, vi kan tillsammans normalt sätt alltid erbjuda de varianter som efterfrågas. Vanliga typer av redundans som hanteras av UCP är t.ex. följande;

Geografisk Redundans (Spegling/Serverredundans)

Installera en extra samtalsserver som hela tiden speglar standardservern och omedelbart tar över driften om något går snett. Det fina här är att backuppservern kan gå in "sömnlöst" dvs. utan att pågående samtal bryts.

Med funktionen (Geografisk) Redundans säkerställs att ett system kan fortsätta att vara i drift trots att en samtalsserver(UCP) av någon anledning slutar fungera. En UCP används som Stand-By(eller Slav)-system och ligger vilande för att kunna ta över driften då Master-systemet slutar fungera. Master- och Slavsystemet har identisk programmering och licensen Geografisk Redundans gör att övergången från Master till Slav görs automatiskt då Master går ner. Slavsystemet behöver inga licenser utan dessa flyttas över då Slavsystemet tar över driften.

Möjlighet finns även att låta Slavsystemet sitta i en annan lokal/nät än Mastern.

Krav: En extra samtalsserver plus en licens för geografisk redundans. Notera att slaven inte behöver några licenser över huvud taget. Alla licenser i master kopieras automatiskt till slaven.

Redundant strömmatning

Det absolut enklaste sättet att säkerställa ett systems drift är att installera redundant strömförsörjning. Genom att installera gateways i ett skåp får du automatiskt en "highend"-kraft som kan speglas, plus att systemet kan skickat maila ut statusinformation och larm.

Krav: LIK-MCKTE.STG (extra LIK-PSU.STG)

Systemredundans/T-net

Lösningar på flera geografiska orter kan fungera oberoende av huvudkontoret om problem med dataförbindelserna uppstår. Detta realiseras med funktionen T-Net som nu även stöds i eMG80 Fas 2.

Krav: En T-net-licens per samtalsserver

Linjeredundans

Använd lokala linjer när de på huvudkontoret går ner (eller tvärt om). Här finns också möjligheter att använda MEX eller linjer från flera olika operatörer.

Krav: Ingår som standard