Ursprungligt A-nummer vid överflytt till VMEX

En funktion som efterfrågas oftare och oftare är möjligheten att visa ursprungligt A-nummer vid överflytt till VMEX. Ericsson-LG har nu godkänt denna funktion och lovar att släppa den innan sommaren. Vi bockar och bugar och hoppas den kommer till användning.

I befintliga lösningar visas istället överflyttarens telefonnummer vilket kan få den som svarar att tro det är ett internt anrop istället för ett överflyttat samtal. Användaren kan därför ge ett felaktigt svar och får inte ursprungsnumret i samtalslistan.

Kommentarer