Blogg

Ny adapter till IP-telefoner

Ericsson-LG har börjat leverera en ny adapter till IP-telefonerna. Artikeln LIP-ADPT.STG kommer därför att ersättas. Den nya adaptern är kompatibel och har samma elektriska specifikation, 48 VDC, 0,3 A. Artikelnummer och pris förändras inte.

Både den nya och den befintliga adapter passar till alla IP-telefoner vi säljer, dvs: LIP-24-serien, LIP-7000-serien, LIP-8000-serien och LIP-9000-serien.

80+ SIP-linjer med en enda gateway

Under våren kommer Licencia lansera en ny IP-gateway, UCP-VCIM.STG,  som riktar sig till de lite större kunderna. De två stora fördelarna med den nya gatewayen är att den kan hantera upp till 56 kanaler samtidigt som kanaler utökas med licenser. Men gatewayen kan även användas för att utöka antalet konferenskanaler och som brygga när du ska spela in MEX eller konferenssamtal med inspelningssystemet IPCR.

Förenklad installation

Om kunden behöver fler linjer kan du nu utöka antalet utan att behöva åka ut till kunden och installera en ny gateway.

Next, next, next konfiguration

En annan stor fördel är också att installation och underhåll underlättas avsevärt. Anledningen är att vi endast behöver använda ett gränssnitt. Vid användning av flera VOIM krävs tilläggskonfiguration i både UCP och brandvägg eftersom vi måste mappa de olika portspannen. Med UCP-VCIM.STG slipper du det.

Upp till 86 SIP-linjer med en gateway

Om vi kombinerar en UCP600.STG med UCP-VCIM.STG kommer vi upp i hela 86 SIP-linjer, med en enda linjegateway.

Officiell release av eMG80 Fas 2

eMG80 Fas 2 är nu färdigtestad och klar för release. Systemet, inklusive alla licenser och uppdateringar, kommer börja levereras på torsdag den 1 oktober.

 

Sidor