Licencia CTEX. Applikationer till dator och mobil

Snabbfakta

Licencia Telefonist
Gör växeln till en fullmatad informationscentral
Enkel, tydlig och funktionell

Licencia UC Klient
Ser till att alla vet allt om alla
Markera nummer på skärmen - ring!

Licencia Mobilapp
Integrerar androidmobilen mot iPECS
Enkel hänvisning via mobilen
Operatörsoberoende
Status på kollegor i realtid
Se kollegors Outlook-bokningar
Ring direkt från applikationen
Visar växelnummer vid utringning från mobilen

Licencia Mobilweb
Enkel hänvisning via mobilen
Logga i/ur grupper med en knapptryckning
Fungerar på alla mobiler

Licencia Hotell
Integration mot bokningssysstem som Restech, Fidelio och Opera

Licencia CTEX. Fullmatad Call- och Contactcenterlösning som skärper upp din organisation.

Visst vill du att dina kunder ska känna sig omhändertagna? Och framför allt vill du väl att de ska återkomma till just dig och ditt företag, gång efter annan och inte välja en konkurrent för att det blivit slarvigt med kundservicen. Hjälp din personal att bli trygg i att kunna leverera korrekt och direkt information på ett smidigt sätt till företagets kunder. Licencia CTEX med sina flexibla sökningsfunktioner, gör din växel till en global informationscentral där receptionisten får all information på sin skärm redan innan samtalet besvaras. Dessutom har hon eller han full koll på kollegorna och kollegorna på varandra via sina datorer, dectar eller mobiler. Applikationerna heter Licencia Telefonist, Licencia UC Klient, Licencia Mobilapp, Licencia Mobilweb och Licencia Hotell.

 

Broschyrer: