RoHS direktivet

Genom direktiv 2002/95/EG (RoHS) förbjuds användningen av kvicksilver, kadmium, sexvärt krom och flamskyddsmedlen PBB och PBDE i elektroniska apparater som släpps på EU marknaden efter 1 juli 2006. Syftet är att minska de elektriska produkternas innehåll av farliga ämnen. De elektroniska / elektriska produkterna ökar ständigt i antal och dessutom blir produktcyklerna kortare och kortare. Detta skapar en stor mängd avfall.

Samtliga produkter som LG-Nortel idag säljer på den Europeiska marknaden uppfyller självfallet ovanstående direktiv. Detta har dock även inneburit att de produkter/delar som ej uppfyllde kraven har slutat att tillverkas/säljas.

För eventuella frågor kontakta gärna Lars Strömbäck 08-470 74 00 eller lars.stromback@licencia.se