Ericsson-LG Inspelning (iPECS IPCR)

IPCR är ett helt automatiserat inspelningssystem framtaget till kunder som kontinuerligt behöver spela in vissa eller alla användares samtal. En typisk användare är t.ex. banker, försäkringsbolag eller advokatbyråer som av juridiska skäl behöver spela in samtal. Systemet är designat för att hantera lagring av 100 000-tals filer och körs efter installation som en tyst bakgrundsprocess.

Användningsområden

 • Kontinuerlig inspelning av samtal

 • Manuell aktivering av inspelning, vid t.ex. muntliga överenskommelser eller hot

 • Inspelning av konferenser

Övervakning och administration

Alla användare kan i realtid övervakas samtidigt som du via webbklienten kan lyssna på pågående samtal, t.ex. vid utbildning. Webbklienten tillåter dig även att visa statistik, spela upp samtal och visa serverstatus som t.ex. hårddiskutrymme och minne. All administration utförs centralt via webbklienten.

Serverkrav (minimum, 100 samtal)

Exempel på serverkonfiguration för hantering av upp till 100 samtidiga samtal.

 • Cent OS 6.5 32-bit (en virtuell server fungerar utmärkt)
 • CPU Intel I3
 • Minne 4G DDR2
 • Hårddisk 500 GB
 • Nätverkskort 100 MB

Hur mycket plats tar samtalen och vilket format används?

Samtalen lagars som wav-filer och filstorleken är 100 Kbyte/minut. Om du har 10 agenter och de spelar in samtal 4 timmar per dag, 5 dagar i veckan så allokeras;

 • 234 MB per dag, 1,14 GB per vecka, 59,5 GB per år

Funktioner

 • Trunk och/eller användarbaserad inspelning
 • Kontinuerlig inspelning eller manuell start/stop med en knapptryckning
 • Inspelning av alla anknytningstyper, inklusive mobile extension
 • Realtidsmonitorering av alla användare
 • Medhörning (realtid) och avlyssning direkt via webbklienten
 • Samtalsstatistik och loggar
 • Fjärrinspelning av användare på andra kontor (eller av anställda som arbetar hemma)
 • Webbklient (IE, Firefox, Safari och Chrome)
 • Inspelning av konferenssamtal
 • Serverbaserad (Cent OS 7)
 • Övervakning av serverstatus, inklusive alarm via mail
 • Centraliserad administration
 • Upp till 10 system per IPCR-server

Bilder

Intuitivt gränssnitt för uppspelning och nedladdning av inspelade samtal.

Tydlig statistik över antalet inspelade samtal och samtalstider.

Övervaka eller lyssna på samtal i realtid.

Bekräfta att resurserna på servern räcker till via servermonitorn.