Miljöpolicy

Licencia och miljön

All telekommunikationsverksamhet är energikrävande och miljöbelastande - men också nödvändig i samhället. Licencia Telecoms strävan är att minimera de miljöbelastningar vi trots allt orsakar och därför strävar vi efter kretsloppslösningar och väger in miljöaspekterna i alla beslut och på alla nivåer inom företaget. Vi utbildar oss kontinuerligt i miljöfrågor för att bli kunna utföra våra arbetsuppgifter på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt och anser att miljöförbättrande åtgärder för en minskad miljöpåverkan bara kan ses som långsiktiga investeringar.

Nu vill vi hjälpa till att förenkla för våra återförsäljare att göra rätt i sin tur. För utan gemensamma ansträngningar kommer vi inte långt i kampen mot miljöförstöring. Licencia Telecom är medlem i El-Kretsen som under många år jobbat med IT och miljö. Licencia är också anslutet till El-Retur och REPA rikstäckande insamlings- och återvinningssystem. Som medlem kan vi nu erbjuda våra återförsäljare och slutanvändare att utnyttja fördelarna av denna miljöriktiga hantering av våra uttjänta förpackningar och produkter.

Producentansvar/Återvinning

Som kund till Licencia Telecom kan ni vid köp av en ny ICT-produkt från oss kostnadsfritt återlämna er uttjänta produkt i enlighet med producentansvaret för elektriska och elektroniska produkter. Information om var och hur företag och hushåll kan lämna el-avfall hittar du på www.el-retur.se. Som importör tar vi även vårt producentansvar för återvinning av förpackningar och är anslutna till REPA-registret. Information om var och hur företag och hushåll kan lämna sina förpackningar hittar du på www.repa.se.

Vad händer med produkterna?

Efter en första gallring demonteras produkterna och innehållet sorteras för vidare bearbetning. Plastdetaljer kan bli produkter eller brännas med energiåtervinning. Metallerna fragmenteras och återvinns till metallråvara. En del elektriska och elektroniska standardkomponenter kan återanvändas i t ex leksaker. En mindre del av produkterna räknas som miljöfarligt avfall och går till destruktion eller deponering t ex bildrör, batterier och oidentifierade plaster. Återanvändning och återvinning eftersträvas så långt som möjligt. Återvinningsgraden på inlämnad utrustning ligger redan idag på över 80%.

Några ord till våra slutkunder/användare/återförsäljare

Den dagen då våra produkter skall kasseras hoppas vi att ni anser det lika viktigt som vi att produkterna skrotas med minsta möjliga miljöbelastning. Därför ber vi er att hjälpa oss. Enklast gör ni det i samband med att ni köper en ny Licencia-produkt. Då kan ni samtidigt kostnadsfritt lämna tillbaka den gamla produkten till er lokala leverantör.

Vi tackar för Ert samarbete!

Broschyrer: