Teknisk information (2016-05-23)

Nyhetsbrev

Teknisk information (2016-05-23)

Imponerande Calle, nio avslut på två veckor

Licencia kan inte annat än beundra Carl Einerth på Företagstelefoner som lyckats med bedriften att få till nio avslut på två veckor. Vilken insats. Otroligt, imponerande, bravo säger vi på Licencia. Tur säger kanske den avundsjuke, men vi som känner Calle vet vilken utomordentlig insats som ligger bakom och kan konstatera att långsiktigt och metodiska säljarbete alltid lönar sig.

Livsmedelsbutiker, statistik, SIP och DECT

Att merparten av lösningarna använder både sip och dect är kanske väntat men vi ser även andra tydliga trender. Vi kan t.ex. konstatera att livsmedelsbutiker är en bransch med stor potential. Vi ser också att många av lösningarna använder statistik vilket är ett utmärkt sätt att indirekt nå ut till nya kunder.

Vi på Licencia bockar och bugar och är övertygade om att alla Ni andra duktiga återförsäljare runt om i landet inom kort ska få samma goda utdelning på ert säljarbete. Ett stort tack till Er alla.

 

Med vänliga hälsningar,
Vännerna på Licencia

De nio avsluten

Ericsson-LG UCP med Cloud Statistix - Medelstort företag inom svarsservice mm, väljer system Ericsson-LG IPECS UCP-100. Kunden ser stora fördelar i driftsättning via SIP-förbindelse. Investeringen finansieras till stor del utifrån den kostnadsbesparing som blir möjlig vid övergång till SIP. Kunden ser stora fördelar i de möjligheter som erbjuds funktionsmässigt i UCP-100. Även om samtliga funktioner inte kommer att användas initialt, ser kunden stora fördelar i att kunna utöka funktionalitet, utan tillkommande kostnader. Förutom telefonsystemet, väljer kund även Licencia Cloud Statistix.

Ericsson-LG iPECS UCP med iPECS Statistix och DECT - Större företag inom bilbranschen (försäljning/service), väljer system Ericsson-LG IPECS UCP-100. Kunden har befintlig kopparaccess, men ser på sikt fördelarna med SIP-telefoni. Efter rekommendation från oss, förbereds systemet för framtida SIP-anslutning. Bärbara DECT-telefoner för täckning i två plan samt IPECS Statistix. Förutom telefonsystemet gör vi även en oberoende upphandling kring data/fiber-access och presenterar för kund.

Ericsson-LG iPECS eMG80 - Logistikföretag väljer system Ericsson-LG eMG80. Kunden har befintlig kopparaccess, men ser på sikt fördelarna med SIP-telefoni. Ser stora fördelar i den ingående funktionalitet som erbjuds i system eMG80.

Ericsson-LG iPECS UCP med iPECS Statistix och DECT - Större företag inom återvinning väljer system Ericsson-LG IPECS UCP-100. Kunden väljer att ha kvar befintlig kopparaccess (PRI), för att ha separata förbindelser data/tele. Bärbara DECT-telefoner samt basar placerade för både inom och utomhustäckning. Då kunden har en större kundtjänst, ser man stort intresse i att mäta inkommande samtal, svarstider mm. Licencia Cloud Statistix, uppfyller kravbilden.

Ericsson-LG iPECS eMG80 med DECT - Nyetablering av livsmedelsbutik, väljer system Ericsson-LG eMG80. Fasta telefoner för kontor, bärbara DECT-telefoner för butiksmiljö samt analoga telefoner i Kassalinje, koppling mot porttelefoner. Inbyggda reläfunktioner för koppling mot högtalare, allanrop mm.

Licencia Assist - Större vårdcentral utökar befintligt system med nya Licencia Assist. Anpassning görs så att tidsbokning även kan ske från hemsida med koppling mot Licencia Assist. Kund önskar vidare att vissa tider prioriteras för bokning under viss tidsperiod (exempelvis 8 prioriterade tider under förmiddagen, samt 3 prioriterade tider under eftermiddagen). Nya Licencia Assist visar stor flexibilitet och kravbilden uppfylls. Då bolaget expanderat kraftigt de senaste åren, byggs systemet ut i en större plattform med utökning av antalet våningsplan för DECT. Utökning görs även med separata telefoner för färdtjänst, kopplat med Hotline-funktion.

Ericsson-LG iPECS UCP med DECT - Större livsmedelsbutik i centrala Stockholm, har befintligt system LG-Nortel IPLDK-50. Systemet består i fasta telefoner, DECT-telefoner med 6 basar samt telefoner i kassalinje. Funktion för koppling mot högtalarsystem. Kunden har gjort översyn kring funktionalitet och ekonomi och ser intresse i uppgradering till Ericsson-LG IPCES UCP-100. I samband med detta byts även linjeanslutning från traditionell kopparaccess (Multi), till SIP-access. Kunden ser att en fördel i systemet är oberoende av operatör och att valmöjligheten finns, att i framtiden ha möjlighet att se på alternativ.

Licencia Cloud Statistix - Befintlig kund i uthyrningsbranschen/entreprenad har under en tid sett över alternativ till statistikprogramvara. I Licencia Cloud Statistix ser kunden en intressant produkt som uppfyller de krav man har på enkelhet, färdiga rapportmallar mm. Att Licencia dessutom erbjöd 2 månader kostnadsfritt, såg kunden som ett stort mervärde.

Ericsson-LG iPECS eMG80 - Distributionsföretag söker ett mindre telefonsystem med fasta samt bärbara telefoner. Driftsättning via SIP med befintlig fiberförbindelse som bärare. Krav på flexibla funktioner för bra service, vid inkommande samtal. Efter utvärdering, väljer man system Ericsson-LG eMG80.