UCP200.STG klar för leverans

Nyhetsbrev

UCP200.STG klar för leverans

UCP200 klar för leverans

Som tidigare nämnts släpps nu en ny version av UCP med 200 portar, med det välklingande namnet UCP200. UCP200 består av samma hårdvara som UCP100 men har en licens som ger den stöd för upp till 200 portar, bortsett från detta är UCP100 och UCP200 identiska.

UCP200 stöder 199 portar, men för enkelhets skull kommer Licencia ändå att referera till namnet UCP200. För en detaljerad beskrivning av kapacitet, se sidan Maximal kapacitet för UCP.

Konfigurator för UCP200

En ny konfigurator som med stöd för UCP200 finns nu klar. Notera att UCP200 kräver version 2.2.x eller senare. Den ny konfiguratorn innehåller följande förändringar.

  • Stöd för konfigurationer av UCP200
  • Antalet röstkanaler som ingår har utökats från 4 till 8 i UCP100/200 och från 6 till 8 i UCP600.
  • Inget krav på underhållsavtal för UCP100/200.

Eftersom UCP200 kräver senaste programvaran kommer den nu finnas i två olika versioner.